Wat is Umnitsa | Что такое Умница?

De Russiche vereniging Traditia is in 2009 gestart met een ontwikkelingsstudio Umnitsa voor kinderen tussen de 3 en 12 jaar oud. Kinderen uit gemengde gezinnen, vaak met een Nederlandse vader en een Russischtalige moeder, spreken in de regel veel beter Nederlands dan Russisch. Op school spreken zij de hele dag al Nederlands. Ook in het gezin is Nederlands vaak de voertaal.
Ontwikkelingsstudio Umnitsa biedt kinderen de mogelijkheid om de Russische taal te leren of te onderhouden en om kennis te maken met de typisch Russische omgangsvormen en tradities. Zo denken wij een beter evenwicht te bereiken tussen de Nederlandse en de Russische invloeden op hun vorming. Tweetaligheid is een verrijking voor de kinderen en biedt ze later meer kansen in studiekeuze en op de arbeidsmarkt. Belangrijker nog, wij willen graag dat tweetaligheid hen meer zelfvertrouwen en flexibiliteit geeft in het dagelijkse leven!

Iedere zaterdag krijgen meer dan 20 kinderen bij Umnitsa les van Russisch-sprekende vrijwilligers, die zelf ook moeder zijn van tweetalige kinderen en die al lange tijd in Nederland wonen en werken.
De lessen zijn op zaterdagmiddag en duren van 12.30 tot 15.00 uur. Er zijn drie groepen, naar leeftijd en niveau. Wij geven taalles, les in het lezen en interpreteren van de Russische teksten en 'creativiteitsles' (zang, schilderen of theater). Ook worden er vanuit Traditia regelmatig andere culturele activiteiten in het Russisch georganiseerd voor de kinderen en hun ouders.
Umnitsa groeit en wordt steeds professioneler. De nieuwste ontwikkeling binnen Umnitsa is dat er gebruik wordt gemaakt van een leermethode speciaal ontwikkeld voor tweetalige kinderen. Ook sluiten wij ieder halfjaar af met een toneelstuk waar ieder kind aan deelneemt.

Heeft u belangstelling?
Mail: infoDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.raditia.nl

Что такое "Умница"?

В 2009 году при русскоязычном обществе Traditia открылась студия Умница для детей от 3 до 12 лет. Часто дети из смешанных семей, где мама русскоязычная, а папа говорит по-голландски, намного быстрее усваивают голландский язык. Ведь на этом языке они общаются в школе, с друзьями, зачастую это основной язык и в семье.
Умница дает детям возможность изучать (или не забывать) русский язык и знакомиться ближе с русской культурой общения и русскими традициями. Таким образом можно лучше сбалансировать влияние нидерландской и русской культур на их развитие. Двуязычие - это настоящий подарок детям. В учебе, а потом и в работе оно откроет им новые возможности. Но самое главное- мы хотим, чтобы двуязычие делало наших детей более гибкими и уверенными в себе в повседневной жизни!
Каждую субботу больше двадцати детей занимаются в студии Умница. Уроки дают добровольцы, сами тоже мамы двуязычных детей, которые уже давно живут и работают в Нидерландах.

Уроки начинаются в 12.30 и заканчиваются в 15 часов, каждую субботу, кроме каникул и праздников. В зависимости от возраста и уровня языка, дети попадают в  одну из трёх групп. Каждой группе мы преподаём язык, чтение и понимание текстов и "креатив" (пение, рисование или театр). Также общество "Traditia" регулярно организует дополнительные веселые мероприятия для детей и их родителей.
Умница растёт и становится всё более профессиональной. Так, последние два года мы занимаемся по методике изучения русского языка, специально разработанной для двуязычных детей. А каждую половину года - в декабре и июне - показываем спектакль, в котором задействованы все дети.

Вы заинтересовались нашей студией?
Будем рады ответить на все вопросы.
Mail: infoDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.l