Кто мы | Wie zijn wij


Объединение русскоязычных в Нидерландах “Traditia” создано по инициативе небольшой группы энтузиастов c целью сохранения и популяризации русского языка, русской культуры и славянских традиций за рубежом.

Мы организуем различные мероприятия для наших членов и для всех тех, кто интересуется русской культурой. В объединение входят люди разного возраста, разных профессий и разных национальностей (голландцы, русские, украинцы, белорусы и др.).

На базе нашего объединения работает русская школа, в которой дети из смешанных семей изучают русский язык и знакомятся с русской культурой и традициями.
Благодаря накопленному опыту, мы также можем оказывать помощь вновь прибывшим русскоязычным в процессе их интеграции в нидерландское общество.
Мы всегда рады принять в свои ряды новых членов и привлечь их к участию в жизни нашего объединения.

Traditia, de Vereniging van Russisch-sprekenden in Nederland, is opgericht door een groep enthousiastelingen, met als doelstelling om de Russische taal, cultuur en Slavische tradities in Nederland te behouden en uit te dragen. Dit doen we voornamelijk door het organiseren van diverse activiteiten voor onze leden en geïnteresseerden. De leden zijn van alle leeftijden, verschillende achtergronden en diverse nationaliteiten, zoals Nederlands, Russisch, Oekraïns, Wit-Russisch, enz.

Umnitsa, de Russische school voor kinderen, helpt kinderen van gemengde gezinnen de Russische taal, cultuur en tradities te ontdekken, welke zo een deel kunnen worden van de algehele opvoeding en ondersteunend kunnen zijn bij normen en waarden. Als vereniging Traditia staan we ook klaar om de pas aangekomen Russisch-sprekenden te helpen met het integreren in de Nederlandse maatschappij en ook het delen van onze hier reeds opgedane kennis en ervaring.

Om deze doelstellingen te bereiken, willen we graag gelijkgestemde mensen aantrekken om actief deel te nemen aan ons verenigingsleven en daarmee de dynamiek van onze vereniging versterken. Ook eenvoudig verenigingslid zijn helpt om het immaterieel cultureel erfgoed van Russisch-sprekenden in Nederland te behouden.