Vereniging Russisch sprekenden - Brabant

RLS – professionaliteit, kwaliteit, betrouwbaarheid

     

Меня зовут Наталья Беляева. Я - присяжный переводчик, зарегистрированный в государственном реестре присяжных переводчиков Нидерландов (Rbtv).
Мое бюро переводов RLS Russian Language Support предоставляет следующие услуги предприятиям, учреждениям и частным лицам:

 • Заверенные (присяжные) письменные переводы с русского на голландский и с голландского на русский следующих документов: свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о разводе, свидетельство о смерти, выписка из муниципальной базы персональных данных, справки, заявления, доверенности, водительские права, паспорт, аттестаты, дипломы, приложения к диплому и прочие документы.
 • Переводы коммерческих, технических, медицинских и юридические текстов, веб-сайтов, брошюр и т.д.
 • Устный перевод при подписании документов у нотариуса, при посещении врача, во время деловых переговоров, на выставках и культурных мероприятиях.
 • Устный и письменный перевод с английского на русский язык и с русского на анлийский язык.
 • Уроки русского языка для предприятий и частных лиц.
 • Уроки голландского языка (NT2) для русскоговорящих с объяснением на русском языке.


Mijn naam is Natalia Huisman-Beliaeva. Ik ben beëdigd vertaler ingeschreven in het Nederlandse Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv).
Mijn vertaalbureau RLS Russian Language Support levert volgende diensten aan bedrijven, instellingen en particulieren:

 • Beëdigde vertalingen Nederlands-Russisch en Russisch-Nederlands van de volgende documenten: geboorteakten, huwelijksakten, echtscheidingsakten, overlijdensakten, uittreksels uit de Basisregistratie personen (BRP), verklaringen, volmachten, rijbewijzen, paspoorten, getuigschriften, diploma’s, cijferlijsten en andere documenten.
 • Vertalingen op commercieel, technisch, medisch en juridisch gebied. Vertaling van websites, brochures, folders etc.
 • Tolken bij notaris, artsenbezoek, bedrijfsbezoek, besprekingen en onderhandelingen, beurzen en culturele evenementen.
 • Vertalingen en tolkdiensten Engels-Russisch en Russisch-Engels
 • Taaltraining Russisch voor bedrijfsleven en particulieren.
 • Taaltrainingen NT2 voor Russen met de uitleg in het Russisch.

Contactgegevens / Контактная информация:

RLS Russian Language Support

Wouwsestraatweg 88
4621 JC Bergen op Zoom
Mobiel: 06- 24738296
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.russianlanguagesupport.nl