Vereniging Russisch sprekenden - Brabant

Haal in Nederland je eindexamen Russisch!

    

Wist u dat Russisch op HAVO en VWO dezelfde status heeft als Frans, Duits en Spaans?

De sectie Russisch van Levende Talen draagt met tal van activiteiten en initiatieven bij aan de doelstellingen van Levende Talen. Zij zet zich in voor de versterking van het vak Russisch in het reguliere dagonderwijs en in het volwassenenonderwijs.
Het vak Russisch bestaat ruim 40 jaar als volwaardig schoolvak met een Cito-eindexamen op Havo- en VWO-niveau. Om de leerlingen naar dit niveau te brengen wordt gebruik gemaakt van speciaal voor dit doel ontworpen lesmethodes. De sectie Russisch is vertegenwoordigd in de CEVO en is betrokken bij de laatste ontwikkelingen binnen het talenonderwijs, zoals de implementatie van het ERK (CEF) in de bovenbouw van het VO en het digitaliseren van lesmateriaal.Door de onderwijsveranderingen van augustus 2007 heeft het vak Russisch dezelfde status gekregen als de andere vreemde talen. Hierdoor wordt het mogelijk Russisch te kiezen als tweede moderne taal naast het vak Engels.

Russisch kies je omdat je:
•    een uitdaging zoekt
•    nieuwsgierig bent naar Rusland, de taal, literatuur en cultuur
•    het leuk vindt om met talen te spelen

Hoe ziet het schoolprogramma eruit?


Voor het vak Russisch leer je dezelfde vaardigheden als bij Frans, Duits of Spaans. Dat betekent dat de onderdelen lezen, schrijven, spreken, luisteren, literatuur en kennis van land en volk aan bod komen. Net als voor alle andere vakken geldt voor Russisch een programma van toetsing en afluiting (PTA), waarin de leerstof en toetsmomenten zijn vastgelegd. De schoolexamens bepalen voor de helft je eindcijfer. De andere helft wordt bepaald door het Centraal examen.

Zie voor meer informatie: www.levendetalen.nl/russisch