Vereniging Russisch sprekenden - Brabant

Juridisch spreekuur in Breda: informatie en advies!

   

Мы встречались с юристом Ван Стеейном, с которым мы решили поддерживать контакт и в случае необходимости, предложить помощь нуждающимся в решении некоторых проблем, возникших с членом нашего клуба.
Все желающие получить общую инфрмацию о пособиях, социальных выплатах, могут прийти на консультацию к 08.30 в 10.30. Если у кого-то есть вопросы индивидуального характера, то встречу надо назначить заранее, для этого  необходимо позвонить в консультацию по т. 076-530-58-88 и назначить конкретное время. Период ожидания встречи -3 недели. Для более серьезных делопроизводств, консультация может помочь в выборе недорогого адвоката.
Если у кого-то есть вопросы, то  можно воспользоваться помощью Ван Стеейна воспользовавшись адресом This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Подробнее на сайте: www.imwbreda.nl
Если нужна поддержка языкового плана, то можно воспользоваться помощью Марка Кунена-секретаря нашего объединения, с которым можно связаться через адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Мы поможем вам, если в этом есть необходимость.

We stellen ons regelmatig  de vraag, waar leden behoefte aan hebben. Een van de dingen die naar voren kwam, is ondersteuning bij juridische vraagstukken die voor Russen belangrijk kunnen zijn. Daarom hebben we een gesprek gehad met de heer Van Steen van het bureau Sociaal Raadsliedenwerk en hem de vraag gesteld of we samen een soort ondersteuningsplan kunnen maken. Daar is het volgende uitgekomen:
Er is een sociaal juridisch spreekuur van 8.30 tot 10.30 waarin men vragen kan stellen over uitkeringen en andere vormen van sociale voorzieningen. De afhandeling gaat op volgorde van binnenkomst, dus er wordt geadviseerd om al voor 8.30 aanwezig te zijn. Hebben onze mensen andere vragen en een laag inkomen, dan kunnen zij een middagafspraak maken voor 20 minuten. De gemiddelde wachttijd is drie weken. Daarna kan mogelijk een vervolgafspraak worden gemaakt. Ook geven de Sociale Raadslieden voorlichting aan vreemdelingen over vreemdelingenrecht. Zij geven adviezen en hebben de mogelijkheid om een dossier over te dragen aan een gespecialiseerde advocaat waar zij mee samen werken. De advocaat kan zelfs op een spreekuur zelf komen.
Heeft u een vraag, dan kunt u contact opnemen met de heer K van der Steen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Zie de site voor meer informatie: www.imwbreda.nl

Heeft u onze hulp nodig, dan kunt u bij het secretariaat terecht (Mark Coenen): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Wij helpen u graag als dat nodig is.